Srdečne Vás všetkých pozývame na 3. školskú adoráciu, ktorá sa uskutoční už tento piatok, 26. februára 2016, so začiatkom o 14:00h na hlavnej chodbe našej školy. Ide o jedinečnú možnosť priblížiť sa v pôste bližšie k Živému Bohu a nechať sa premeniť.

Vnútorná premena- metamorfóza sa deje najčastejšie v tichu pred Pánom (paraf. Ján Pavol II.).  Pôst je časom stíšenia sa a premeny. Hovorí nám to aj evanjelium 2. pôstnej nedele, v ktorom sa opisuje Ježišovo premenenie na vrchu Tábor. Premena každého človeka závisí od jeho vôle. Chceš sa vnútorne premeniť? Chceš byť svedkom, ako Ježiš premieňa tvoje vnútro? Tak využi šancu na svoju premenu a príď k zdroju milostí- k Eucharistii- Živému Ježišovi. Teraz je ten čas, kedy by si nemal premrhať túto jedinečnú šancu. Čas pôstu, čas priblíženia sa Boha k Tebe a Teba k Bohu. Si vítaná, vítaný!!!