Milí žiaci, študenti, učitelia, rodičia a sympatizanti našej školy!

Prázdniny sú už za nami, ale pred nami je druhý pôstny týždeň. Verím, že bude taký úspešný pre vaše sebazapieranie ako bol ten prvý týždeň. Pozývam Vás- aj seba do druhej týždňovej výzvy obetovať sa pre druhých. Prajem požehnaný druhý pôstny týždeň.  P. uč. Tomášová

 

  1. Pôstny týždeň

Evanjelium: Ježišovo premenenie – Lk 9, 28-36

Motto: MODLITBA

Téma: Ježiš vzal so sebou troch učeníkov a vystúpil s nimi na vrch modliť sa. Pri modlitbe sa mu zmenila tvár a jeho odev zažiaril. Apoštoli videli ako sa Ježiš  rozpráva s prorokmi Starého zákona- Mojžišom a Eliášom. A z oblakov počuli aj Boží hlas: ,,Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“

Apoštoli v tej chvíli nechápali čo sa stalo, boli zmätení. Celú udalosť pochopili až oveľa neskôr, keď s Ježišom trávili každý deň a videli jeho milosrdné skutky, keď zažili jeho utrpenie ale i zmŕtvychvstanie.

Skutok milosrdenstva: POUČOVAŤ NEVEDOMÝCH

Aby sme mohli poučovať nevedomých, musíme byť ochotní chcieť sa dať  poučovať aj my!

Poučuje nás Duch Svätý, ak sa mu otvoríme v úprimnej modlitbe.

 

Predsavzatie- úloha týždňa: Viac sa budem usilovať o modlitbu vlastnými slovami, o úprimný rozhovor s Bohom. Počas týždňa sa budem snažiť dávať druhým dobrý príklad. Nebudem sa vychvaľovať, aký som šikovný, ale radšej pomôžem slabšiemu spolužiakovi s úlohami, alebo s vysvetlením učiva. Budem sa zaujímať o svoju vieru, aby som dokázal vysvetliť prečo verím v Boha. Zistím ako sa má správať kresťan.