Slovenské kolo olympiády sa uskutoční 22. marca 2016 o 10:30 hod. na FF KU v Ružomberku. Do tejto súťaže sa môžu prihlásiť stredoškoláci v poslednom a predposlednom ročníku svojho štúdia. V deň konania olympiády budú zverejnené 3 krátke úryvky z filozofických textov, na ktoré budú v rámci 90 minút študenti písať filozofickú esej (úvahu). Každá súťažná esej bude hodnotená dvomi vyučujúcimi filozofie. Študenti sa dozvedia výsledky do konca marca 2016 a pre troch najlepších v slovenskom kole olympiády sú okrem diplomov pripravené aj vecné ceny (tablet, čítačka elektronických kníh).

Širšia skupina najlepších študentov bude následne pozvaná na kvalifikačné kolo v cudzom jazyku (účasť na tomto kole v cudzom jazyku je samozrejme dobrovoľná). Víťaz kvalifikačného kola postupuje na medzinárodnú filozofickú olympiádu, ktorá sa tento rok koná v belgickom Gente (12. – 15. máj 2016).

-en-

 

poster_ipo_sk_2016