Milí žiaci, študenti, učitelia, rodičia a sympatizanti našej školy!

Ja nemám čas….Prepáč, ale dnes naozaj nemôžem…. Takéto situácie poznáme veľmi dobre. Zažívame ich dennodenne. A práve tento tretí pôstny týždeň je pre Teba. Zastav sa a počúvaj čo Ti chce cez druhých ľudí povedať Boh.

Nájdi si čas – čas pre Boha a on Ťa bohato odmení – možno tou tak pre naše vzťahy potrebnou trpezlivosťou.  Požehnaný čas pôstu.

p. uč.  Tomášová

3. Pôstny týždeň

Evanjelium: Neplodný figovník  Lk 13, 1-9

Motto: TRPEZLIVOSŤ

Téma: Pán Ježiš rozprával podobenstvo o figovníku, ktorý už tri roky nepriniesol žiadne ovocie. Jeho majiteľ ho chcel dať vyťať. Vinohradník, ktorý sa o figovník staral poprosil majiteľa, aby ho ešte ponechal jeden rok. ,, Okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“

Figovník je ako človek- ako každý z nás. Vinohradník , ktorý sa oň stará, to je Boh. Je milosrdný a trpezlivo prijíma každého človeka. Čaká kedy zmeníme svoj život a začneme ,, prinášať ovocie.“  Len nech to netrvá dlho.                      Boh nás vyzýva, aby sme si dali život do poriadku- nie zajtra, ale hneď!

Skutok milosrdenstva: TRPEZLIVO ZNÁŠAŤ KRIVDU

Boh je trpezlivý, preto aj my máme mať trpezlivosť so sebou a s druhými. Prijímam ľudí okolo seba takých, aký sú.    Boh nám dáva čas- ako ho využívame?

Predsavzatie- úloha týždňa: Trpezlivo čakať na pomalšieho. Vedieť počúvať druhého ak nám chce niečo povedať. Trpezlivo sa rozprávať s chorými. Mať pochopenie pre starých rodičov. Trpezlivo čakať v rade na obed, alebo autobusovej zastávke. Mať čas pre druhých a dobre využívať svoj čas.