V stredu 2.marca 2016 sa v Bardejove uskutočnila tradičná celoarcidiecézna súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám,Pane. Témou súťaže bol Milosrdný rok a veci a osobnosti s ním súvisiace. Súťaž sa uskutočnila pod patronátom generálneho vikára Košickej arcidiecézy Mons. Pavla Drába a zúčastnilo sa jej celkovo 14 družstiev z celej Košickej arcidiecézy. Naše družstvo v zložení Rebeka Kľučárová (kvarta), Maroš Vida (kvinta) a Štefan Ocilka (I.AG), ktoré pripravoval Mgr. Matúš Haňov, skončilo na krásnom striebornom 2. mieste za prvým Stropkovom. Gratulujeme. Keďže prežívame jubilejný Milosrdný rok hojný na milosrdenstvo, nakoniec si všetkých 14 družstiev rozhodnutím organizátorov súťaže odnieslo 1.miesto. Takže sme druhí, respektíve prví! 🙂