Dňa 10. 3. 2016 v priestoroch Pastoračného centra farnosti Pod Sokolejom v Humennom sa uskutočnilo okresné kolo 15. ročníka Biblickej olympiády základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií okresov Humenné, Snina a Vranov nad Topľou.

Predmetom súťaže boli knihy Svätého písma:

zo Starého zákona  – Prvá kniha Samuelova a

z Nového zákona – Evanjelium podľa Lukáša.

Našu školu reprezentovalo súťažné družstvo v zložení:

Terézia Jarinkovičová (kvarta),

Eugénia Ficková (sekunda),

Katarína Gazdová (sekunda).

V celkovom hodnotení 16 družstiev skončilo na druhom mieste so stratou magického 1,5 bodu na víťaza.

Podstatnejšie ako samotné víťazstvo je štúdium Svätého písma a jeho prežívanie v každodennom života a v Roku milosrdenstva aj evanjelia milosrdenstva, ktoré bolo predmetom tohtoročnej Biblickej olympiády.

 

PaedDr. Ing. Peter Orendáč, PhD.