Milí žiaci, študenti, učitelia, rodičia a sympatizanti našej školy!

 

Ani sme sa nenazdali a už tu máme piaty pôstny týždeň. Pomaličky sa blížime k záveru pôstneho obdobia.

Prajem Vám aj sebe, aby sme to nevzdali a v konaní skutkov milosrdenstva došli až do konca.

p. uč. Tomášová

  1. Pôstny týždeň

Evanjelium: Ježiš a cudzoložnica –  Jn 8, 1-11

Motto: NEPOSUDZOVAŤ, ALE MAŤ POCHOPENIE

Téma: Zákonníci a farizeji priviedli k Ježišovi hriešnicu. ,,Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať.“ Boli zvedaví čo odpovie. ,,Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ Ako to počuli, jeden po druhom sa vytrácali, až zostal sám so ženou. Ježiš sa jej spýtal: ,,Nikto ťa neodsúdil? Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Skutok milosrdenstva: HRIEŠNIKOV NAPOMÍNAŤ

Ježiš neodsúdil ženu, odsúdil jej hriech. Bol k nej milosrdný a mal pre ňu pochopenie. Dal jej možnosť, aby zmenila svoj život. Takto koná Boh. On nechce, aby hriešnik zahynul, ale chce, aby sa zmenil a zachránil sa pre večnosť.

Predsavzatie- úloha týždňa: Neohovárať druhého, neposudzovať, neporovnávať sa, nevymýšľať si nepravdu, nežalovať. Neprispôsobovať sa ľuďom, ktorí konajú zlé. Priznať si chybu a nekritizovať chyby iných. Mať pochopenie pre slabosti druhých, ale hriech neschvaľovať.