V týchto dňoch sme elektronickou poštou obdržali milé poďakovanie za vyzbieranú finančnú hotovosť pre Kongregáciu dcér sv. Františka Assiského (www.frantiskanky.sk).

Zo správy citujeme:

Srdečne Ťa pozdravujem a chceme poďakovať za vašu podporu. Všetko došlo v poriadku. 

Zatiaľ si peniaze odložíme, chceli by sme ich použiť na jednu konkrétnu vec, ktorú veľmi potrebujeme. 
Idem na Slovensko 4. mája, ozvem sa Ti. 
sr. Noemi, Julita a Iveta
PS. Prajem všetkým hlboké prežínavie tajomstiev našej spásy. Noemi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA