Dnešný deň sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín prvého stupňa CZŠ. Vyhrať žiaľ nemohli všetci, aj keď ich prednes bol skvelý a odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu. Odborná porota v zložení  pani učiteliek a Mgr.  Beáty Ocilkovej (predseda poroty) napokon vybrali víťazov súťaže:

Poézia:

1.miesto: Dorothy Kľučárová (2.A)

2.miesto: Ondrej Grajcar (3.A)

3.miesto: Tomáš Vaverčák (4.A)

Próza:  

1.miesto:   Pavol Gazda(4.A)

2.miesto: Mikuláš Gazda (3.A)

Kamila Macková (3.A)

3.miesto: Tamara Tuľáková (2.A)

Gregor Jackanič (3.A)

Čestné uznanie: Daniela Vardžíková (2.A), Zuzana Kentošová (2.A)

Víťazom zo srdca blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín.

Mgr. Darina Babjačková

Mgr. Lucia Kentošová