Celkovo 45 358 žiakov zo 726 stredných škôl tento týždeň skladá prvú časť maturitnej skúšky. NÚCEM pre nich pripravil 17 druhov testov podľa jednotlivých predmetov a úrovní, 15 druhov zvukových nahrávok pre testy z cudzích jazykov na klasickú papierovú maturitu i jej elektronickú formu. Tento školský rok (2015/2016) je v poradí už dvanástym rokom, v ktorom sa uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Žiaci budú písať jednotlivé testy v priebehu utorka až piatka.  Prvým je test zo slovenského jazyka a literatúry, a to 15. marca. V stredu, 16. marca, nasleduje povinný cudzí jazyk, vo štvrtok matematika. V piatok, 18. marca, napíšu žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským či ukrajinským test z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.

Dnes sme začali slovenčinou aj v našej škole. 46 maturantov zo IV.AG a oktávy sa postavilo zoči- voči testom z materinského jazyka. Zajtra ich čaká angličtina a niektorých vo štvrtok matematika. Myslíme na našich maturantov v modlitbách, aby úspešne zvládli prvý krok skúšky dospelosti.