KVETNÁ NEDEĽA A VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Evanjelium: Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema  Lk 19,28-40

Motto: SLUŽBA

Téma: Ježiš prišiel do Jeruzalema, aby spolu so svojimi učeníkmi oslávil židovskú veľkú noc. Ľudia ho vítali ako kráľa, mávali palmami. Mysleli si, že sa stane mocným vládcom, ktorý izraelský národ vyslobodí od útlaku nepriateľa – od Ríma.

Ježiš bol iným kráľom akého si predstavovali Židia. Neprišiel aby ho všetci obsluhovali, ale aby slúžil. V tomto veľkom týždni si pripomenieme, ako Ježiš aj v utrpení myslí na druhých. Modlil sa za tých, ktorí ho mučili, tešil plačúce ženy, prijal pomoc od Šimona z Cyrény, prijal kajúceho lotra.

Skutok milosrdenstva: POTEŠIŤ ZARMÚTENÝCH

Ježiš nám dal príklad milosrdenstva a lásky. Preto aj my- nemali by sme byť zahľadený do seba a len do svojich problémov. Mali by sme si viac všímať druhých a poslúžiť im tak- ako najlepšie vieme.

Predsavzatie- úloha týždňa: Pomôcť druhému, urobiť niekomu radosť, potešiť niekoho kto je smutný a sám, povedať pekné slovo, pozdraviť druhého, venovať druhému úsmev.