Sme v najvýznamnejšom týždni cirkevného roka, v ktorom prežívame tajomstvo Božej milosrdnej lásky, keď Ježiš Kristus bol umučený, zomrel a bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. V tento týždeň sprítomňujeme dejinné udalosti našej spásy, pričom prostredníctvom našich skutkov pokánia, modlitby a pôstu, procesií a vzdávania úcty sa aktívne zapájame do toho, čo slávime. Zomierame s Kristom a vstávame s ním k plnosti života.

Zelený štvrtok- pamiatka Pánovej poslednej večere a ustanovenia dvoch sviatostí (Eucharistie a kňazstva), ako aj Ježišovej modlitby v súžení v Getsemanskej záhrade a jeho zajatia.

Veľký piatok– sprítomnenie Ježišovej kalvárskej obety a smrti za naše hriechy. Deň prísneho pôstu a obradov i poklony v Božom hrobe.

Biela sobota– deň, kedy bol Ježiš v hrobe,no večerná vigília po zotmení je už oslavou Ježišovho zmŕtvychvstania. Obrad svetla, posvätenie paškálu, viac čítaní, rozozvučanie zvonov, slávnostné „Aleluja“, obnova krstných sľubov, eucharistický sprievod. To všetko nás čaká na vigíliu zmŕtvychvstania.

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je najväčším sviatkom v Cirkvi.

V našej škole si sprítomníme udalosti Veľkého týždňa krížovou cestou v anglickom jazyku, ktorá sa uskutoční v stredu 23.3.2016 na 4.vyučovacej hodine (CZŠ a 1.stupeň gymnázia) a na 5.vyučovacej hodine (2.stupeň gymnázia). Všetkých študentov, žiakov a zamestnancov srdečne pozývame aj na 4. celomestskú krížovú cestu za život, ktorá sa uskutoční na Veľký piatok(25.3.2016) so začiatkom o 9.30h v Bazilike minor vo Vranove- Severe. Povedie ulicami nášho mesta, jedno zastavenie bude aj pri nemocnici (za nenarodené deti a poďakovanie za zastavenie potratov vo Vranove!!!). Krížová cesta končí vo Farskom kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove na Juhu.