V mimoriadnom Roku milosrdenstva sa 8. 4. 2016 uskutoční v poradí už VI. ročník úspešného projektu                    NOC ČÍTANIA BIBLIE. Naša škola v spolupráci so školskými sestrami de Notre Dame z farnosti sv. Františka z Assisi z 8 na 9. 4.2016 pripravuje spoločné chvíle s Bibliou, tvorivé dielne, kvíz a rôzne zaujímavé aktivity v priestoroch našej školy- Bernolákova I. stupeň.

PS. Keď nosíš Bibliu, diabol dostane bolesti hlavy.

Keď ju otvoríš, tak dostane kolaps.

Keď vidí že ju čítaš, tak omdlie.

Keď ťa vidí že ňou žiješ, tak uteká….

Milí žiaci a študenti, všetci ste srdečne pozvaní na túto noc s ,,Bibliou“ do školy.

Bližšie informácie Vám poskytnú po veľkonočných prázdninách naši katechéti.