IMG_20160404_131336V dňoch 1.4. a 4. 4. 2016 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo HK. Viacerí naši žiaci boli ocenení.

I. kategória (2. – 4. ročník)

Pavol Gazda (4.A) – čestné uznanie (próza)

Dorothy Kľučárová (2.A) – 3. miesto (poézia)

II. kategória (5. – 6. ročník)

Kristína Krajňáková (5.A) – 3. miesto (próza)

Mária Hrubovská (príma) – 2. miesto (próza)

III. kategória (7. – 9. ročník)

Rebeka Kľučárová (kvarta) – 2. miesto (poézia)

Katarína Gazdová (sekunda) – 1. miesto (próza)

IV. kategória (stredné školy)

Damiána Šandorová (II. AG) – 1. miesto (poézia)

Našim úžasným recitátorom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy!