Touto anglickou frázou pozdravil 2.apríla na Arcidiecéznom stretnutí mládeže v Prešove o.Arcibiskup Mons.Bernard Bober mladých Košickej arcidiecézy. „Ste pripravení na Krakov?“ Are you ready for Krakov?

Blíži sa leto a sním spojené vyvrcholenie Roku milosrdenstva- Svetové dni mládeže so Sv. Otcom Františkom v poľskom Krakove (25.-31.7.2016) Ešte nikdy neboli SDM tak blízko Vranova,ako teraz. Boli v Czenstochovej, ale tá je o niekoľko kilometrov ďalej od Vranova ako Krakov.

V rámci Roku milosrdenstva prebieha príprava na diecéznych úrovniach katechézami k Roku milosrdenstva, stretnutiami mladých v slovenských diecézach a prípravu môžeme sledovať aj v televízií Lux a počúvať v rádiu Lumen. Svetové dni mládeže sú vyvrcholením týchto diecéznych snáh a mnohí mladí sa na ne tešia každé 3 roky. Naposledy boli v brazílskom Riu, tentoraz sú pre nás stredoeurópanov oveľa bližšie.

Slovenské diecézy organizujú skupinové pobyty vo vytypovaných poľských diecézach. Vyvrcholením bude slávenie vigílie so Sv.Otcom Františkom (30.7.- sobota) a slávnostnej sv.omše v nedeľu 31.júla. Ak by ste chceli ešte pocestovať do Krakova, všetky potrebné informácie nájdete na stránke:                          www. svetovednimladeze.sk, alebo v miestnych farnostiach.