V pondelok 18.4.2016 sa v budove CSŠ na RO, Školská 650 Vranov nad Topľou, uskutoční pracovná porada spojená s  pedagogickou radou za 3. štvrťrok šk. roka 2015/2016.

Porada začne o 14. hodine.