Plávanie v súčastnosti považujeme za jeden zo znakov „fyzickej gramotnosti“, podobne ako chôdzu, beh, korčuľovanie, lyžovanie, alebo bicyklovanie. Plávanie má pre človeka veľký význam, pretože podporuje rozvíjanie celého svalstva. Mimoriadne blahodarný je aj vplyv na harmonický  rozvoj organizmu a upevňovanie zdravia pri súčasnom pohybe vo vode.

Aj z týchto dôvodov máme v školskom vzdelávacom programe zaradený Základný plavecký výcvik pre žiakov triedy Príma. Zdokonaľovací plavecký výcvik s prvkami záchrany a pomoci pri plávaní  v triede Kvarta,  nášho osemročného gymnázia. Prvý spomínaný výcvik v piatok úspešne ukončili aj naši Prímania. Počas záverečnej súťaže a merania ich úspechov, prekvapili často aj seba samých. Takmer každý zo zúčastnených žiakov zaplával tromi plaveckými spôsobmi po 50 metrov.  Prekvapením a zdravou súťaživosťou prekonával každý svoje očakávania. našim Zlatým plavcom sa stal pri vyhodnotení Martin  Polák, ktorý zaplával plaveckým spôsobom Kraul 50 m za 44 sek.  Znak za 53 sek. a plavecký spôsob Prsia za 1,01 min. V tesnom „závese“ mu konkurovala Mária Hrubovská, ktorá časom 52 sek. Kraul, 55 sek. Znak a plavecký spôsob Prsia zaplávala za 1,15 min. Ďalšou výbornou plavkyňou sa prekvapivo na tretie miesto prebojovala Bibiána Alžová. O sekundičky sa na ďalších miestach umiestňovali  Andrej Šuľák, Branislav Babjačok a našim „hrdinom“ bol aj Martin Hajnik, ktorý si vybojoval 6.miesto.

Nešlo nám však o úmorné plávanie, ale hravou a súťaživou formou naučiť deti ovládať svoje telo a využívať vodu k vlastnému potešeniu. Počas výcviku sa im vštepovali základy plávania, vedomosti o pohybe vo vode, aj prvky bezpečnosti v blízkosti vodnej hladiny v rôznych podobách. Každý plavec si odniesol nielen Mokré vysvedčenie s vlastným výsledkom, ale aj sladkosť. Tí najlepší plavci aj medailu, ale každý účastník kurzu aj kopec zábavných zážitkov.