Žiaci posledného ročníka našej školy sa na hodinách nemeckého jazyka pokúsili zrealizovať nápad ako efektívne vytvoriť didaktickú pomôcku pre mladších žiakov na tému z gramatiky zložený minulý čas využitím vzdelávacích videí.
Teoretické poznatky a slovíčka vtipne poňali a spojili s praxou, takže uľahčili proces zapamätávania si učiva. Žiaci sa tak nemusia drviť neustálym opakovaním, namiesto toho im pomôže vizuálna pamäť.