Dňa 21. 4. 2016 sa študenti našej školy v zastúpení: Rebeka Kľučárová, Emily Bradovková, Matej Nota  a Ján Polák – všetci z  kvarty (a náhradníci Soffia Grittersová z kvarty a Filip Puškár a Dávid Gajdzík z tercie A) – zúčastnili  10. ročníka okresnej súťaže Mladý záchranár CO  na strelnici v Zámutove.

V silnej konkurencii 13 -tich družstiev sa umiestnili na 2. mieste a postupujú na celoslovenské kolo. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.