Vo štvrtok 5.mája 2016 (Slávnosť Nanebovstúpenia Pána) udeľujem všetkým žiakom našej školy riaditeľské voľno z dôvodu účasti učiteľov na oslave 25.výročia vzniku cirkevných škôl v našej Košickej arcidiecéze. V piatok 6.5. 2016 sa zídeme v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove na Juhu o 8:00h, aby sme si slávnostnou sv.omšou o 8:30h uctili patróna našej základnej školy sv.Dominika Savia.

PaedDr. Marián Babej- riaditeľ školy