V predturíčnom čase, v piatok 13.mája 2016, sa uskutoční už 4.školská adorácia. Ale pozor zmena! Budeme sa modliť a chváliť živého Ježiša v Eucharistii všetci spolu, celá škola. Adorácia bude totiž na 6.vyučovacej hodine (12:30-13:15h). Predtým sa spoja dve vyučovacie hodiny do jednej po 20 minút. Tešíme sa na spoločnú modlitbu.