Včera, 5. mája 2016, si všetky cirkevné školy košickej arcidiecézy pripomenuli krásne výročie 25 rokov od vzniku cirkevného školstva v tejto, vtedy ešte diecéze.

Po slávnostnej sv. omši v kostole Sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach na sídlisku Terasa, nasledovalo morálne oceňovanie ľudí, ktorí sa pričinili o vznik a rozvoj týchto škôl. Za našu školu si medailu sv. Ondreja z rúk otca arcibiskupa mons. B. Bobera prevzali, p. riaditeľ M. Babej a učitelia P. Orendáč, C. Melničák a G. Bradovková.

Po slávnosti sme sa všetci zišli na slávnostnom obede, z ktorého sú aj nasledujúce fotografie.