Okresné kolo tejto súťaže v rétorike sa uskutočnilo 5. 5. 2016 v Hornozemplínskom osvetovom stredisku. Naše žiačky získali pekné umiestnenie.

Katarína Gazdová (sekunda, kategória 7. – 9. ročník) – 2. miesto

Anna-Mária Vaverčáková (príma, kategória 5. – 6. ročník) – 2. miesto

Úspešným rečníčkam srdečne blahoželáme!