Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor

Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

 

A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:

Kód žiaka
4GFA046
4GFA634
4GFA014
4GFA801

 

B) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 9.5.2016:

Kód žiaka Termín Body T9 – SJL Body T9 – M Body súťaže Body prospech PS – M PS – SJL Body – spolu
4GFA525 1 19 18,75 0 28 35 44 144,75
4GFA008 1 22 21,25 0 50 50 44,5 187,75
4GFA012 1 17 11,25 0 0 22 41,5 91,75
4GFA966 1 20 18,75 0 11 38 43,5 131,25
4GFA391 1 23 15 0 50 49 47 184

 

C) Zoznam žiakov, ktorí neúspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 9.5.2016:

Kód žiaka Termín Body T9 – SJL Body T9 – M body_sut Body prospech PS – M PS – SJL Body – spolu
4GFA866 1 16 8,75 0 0 5 22 51,75

 

D) Zoznam žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok (bez ospravedlnenia): dňa 9.5.2016

Kód žiaka
4GFA561

 

E) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 12.5.2016:

Kód žiaka Termín Body T9 – SJL Body T9 – M Body súťaže Body prospech PS – M PS – SJL Body – spolu
4GFA900 2 19 25 0 22 48 40 154
4GFA538 2 18 21,25 0 48 44 42 173,25
4GFA640 2 19 18,75 0 15 49 40 141,75
4GFA581 2 22 18,75 0 50 42 42 174,75
4GFA306 2 15 8,75 6 0 30 36 95,75
4GFA510 2 13 17,5 0 1 32 40 103,5
4GFA918 2 10 5 0 0 20 26 61
4GFA195 2 17 15 0 32 39 37 140
4GFA062 2 18 15 0 50 39 43 165

 

F) Zoznam žiakov, ktorí sa dňa 12.5.2016 nezúčastnili prijímacích skúšok zo zdravotných dôvodov:

Kód žiaka
4GFA947

 

G) Zoznam žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok (bez ospravedlnenia): dňa 12.5.2016

Kód žiaka
4GFA252
4GFA721
4GFA518

 

Konečné poradie a celkový počet úspešných a prijatých uchádzačov po 1. a 2. termíne 1. kola prijímacích skúšok. Na základe kritérií prijímacích skúšok a platnej legislatívy môže byť prijatých 31 žiakov s najvyšším počtom bodov:

 

P.č. Kód žiaka Pozn.
1. 4GFA046 prijatý bez PS
2. 4GFA634 prijatý bez PS
3. 4GFA014 prijatý bez PS
4. 4GFA801 prijatý bez PS

 

P.č. Kód žiaka Termín Body T9 – SJL Body T9 – M Body súťaže Body prospech PS – M PS – SJL Body – spolu
5. 4GFA008 1 22 21,25 0 50 50 44,5 187,75
6. 4GFA391 1 23 15 0 50 49 47 184
7. 4GFA581 2 22 18,75 0 50 42 42 174,75
8. 4GFA538 2 18 21,25 0 48 44 42 173,25
9. 4GFA062 2 18 15 0 50 39 43 165
10. 4GFA900 2 19 25 0 22 48 40 154
11. 4GFA525 1 19 18,75 0 28 35 44 144,75
12. 4GFA640 2 19 18,75 0 15 49 40 141,75
13. 4GFA195 2 17 15 0 32 39 37 140
14. 4GFA966 1 20 18,75 0 11 38 43,5 131,25
15. 4GFA510 2 13 17,5 0 1 32 40 103,5
16. 4GFA306 2 15 8,75 6 0 30 36 95,75
17. 4GFA012 1 17 11,25 0 0 22 41,5 91,75
18. 4GFA918 2 10 5 0 0 20 26 61

 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 13.5.2016 od 9.00 v budove školy Školská 650.

 

 

PaedDr. Marián Babej

riaditeľ školy