Domovská stránka / Fotoalbum / Mladí zdravotníci opäť na vrchole!

Mladí zdravotníci opäť na vrchole!

Dňa 19. mája 2016 Územný spolok  SČK vo Vranove nad Topľou  usporiadal súťaž pre žiakov základných a stredných škôl vranovského okresu.  Hliadky mladých zdravotníkov (HMZ) zo základných škôl  súťažili v dvoch kategóriách.  V kategórií HMZ I. stupňa sa umiestnili žiaci našej školy na 1. mieste. Družstvo tvorili žiaci z 5. ročníka, Barborka Hrubovská a Barborka Kľučárová, zo 4. ročníka Terezka Haňová, Terezka Štefanová, kapitán  Matej Demčák a náhradníčka Sárka Kušnírová. Žiakov pripravovala p. uč. Z. Hrubovská.  V kategórií HMZ II. stupňa našu školu úspešne reprezentovali 2 družstvá. Družstvo z osemročného gymnázia obhájilo opäť prvenstvo. Tvorili ho žiačky z kvarty, kapitánka Sofia Grittersová, Emily Bradovková a Rebeka Kľučárová, zo sekundy Katka Gazdová, Klára Halasová a náhradníčka Miriam Hoľková. Žiačky sa pripravovali pod vedením p. uč. H. Kľučárovej.  Družstvo zo základnej školy sa umiestnilo na skvelom 2. mieste. Tvorili ho dievčatá Viktória Bilíková, Lucia Olčáková, Tatiana Poľáková, Patrícia Popaďáková, Gabriela Franeková . Žiačky pripravovala p. uč. Bradovková. Všetkým členom jednotlivých družstiev blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment