Vo štvrtok 26.5.2016 slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaný „Oltáriky“. Tajomstvo Eucharistie si pripomenieme aj my, a to práve slávením najsvätejšej eucharistie- sv.omše vo farskom chráme sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľoujuhu.Sv.omša začína o 8:30h a pred ňou od 8:00h sa budeme modliť sv.ruženec. Po sv.omši pokračujeme praktickou časťou účelového cvičenia v prírode. Poobede od 16:00h pozývame všetkých na eucharistický sprievod ulicami nášho okresného mesta Vranov nad Topľou. Sprievod začne v gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove- Severe a povedie do kostola sv.Františka z Assisi vo Vranove n.T.-juhu.