Od pondelku 30.mája do stredy 1.júna prebieha v našej škole interná (ústna) časť maturitných skúšok. Zohľadňujú sa v nej výsledky EČ MS i samotné ústne skúšky maturantov. Jednotlivé komisie budú skúšať 3 dni (pondelok- streda). Počas maturít udeľuje riaditeľ školy PaedDr.Marián Babej dva dni riaditeľského voľna pre ostatných žiakov a študentov školy (pondelok a utorok 30.-31.máj 2016). Nástup do školy je v stredu 1.júna. Držme maturantom palce a hlavne sa za nich modlime!