V piatok 3.júna 2016 o 10:30h  sa uskutoční v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou prednáška bývalého žiaka našej školy, cirkevného analytika a učiteľa žurnalistiky na Katedre žurnalistiky na FF KU v Ružomberku  Mgr. Imricha Gazdu,PhD. na tému Násilie v médiách. Všetci sme srdečne pozvaní!

imrich gazda 2016