21.6.2016 sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok na Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi. Prihlášku je potrebné doručiť do 14.6.2016.

Kritéria – 4- ročný odbor

Kritéria – 8-ročný odbor