Domovská stránka / Fotoalbum / Púť do Baziliky

Púť do Baziliky

1.jún – púť do Baziliky

Prežívame mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, kedy máme možnosť získavať odpustky. Odpustky svätého roku majú byť pre každého skutočným zážitkom Božieho milosrdenstva.

Aj žiaci I. stupňa našej školy spolu s p. dekanom Š. Albičukom  putovali 1. júna 2016 do Baziliky Narodenia Panny Márie, kde prešli bránou milosrdenstva. Tam po prijatí sv. zmierenia slávili sv. omšu. V homílii p. dekan vysvetlil deťom význam a dôležitosť tohto jubilea ako aj význam odpustkov. Pre ich získanie sa spoločne v závere sv. omše pomodlili na úmysel sv. Otca a pridali aj modlitbu na Sv. rok milosrdenstva.

Deň detí sme teda prežili v duchu, že všetci sme Božie deti v náručí láskavého Otca.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment