Dňa 9. júna 2016 sa v CVČ sa uskutočnilo okresné kolo výtvarnej súťaže Čarovný štetec a zázračná farbička. Úlohou detí bolo výtvarne spracovať tému: LOGO CENTRA VOĽNÉHO ČASU.

Našu školu reprezentovali:
  • Stella Emmanuele Mitaľová – III. A
  • Matej Demčák – IV. A
  • Laura Calková – V.A
  • Sofia Grittersová – Kvarta
Matej Demčák si v 2. kategórii vybojoval krásne 1.miesto. Víťazovi blahoželáme.