V nasledujúcich dokumentoch sa nachádzajú oficiálne výsledky 2. kola prijímacích skúšok na Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, ktoré sa konalo 21.6.2016

Výsledky prijímacích skúšok 4 – 2. kolo

Výsledky prijímacích skúšok 8 – 2. kolo