V utorok 30. augusta oslávila naša kolegyňa G. Mošková významné životné jubileum. Počas slávnostného posedenia sme jej s radosťou zablahoželali a popriali veľa síl do ďalších rokov na našej škole.

Na fotografiách vdp. Š. Albičuk s RŠ M. Babejom počas gratulácií a kolektív učiteliek materskej školy sv. Kláry.