V Katedrále sv. Alžbety v Košiciach sa vo štvrtok 1. septembra o 10.00 h uskutočnila biskupská vysviacka Mons. Mareka Forgáča, nového košického pomocného biskupa.
Hlavným svätiteľom bol košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober, spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, a apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana. Doterajšieho prodekana Teologickej fakulty v Košiciach a duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra v Košiciach Mareka Forgáča vymenoval za pomocného biskupa Košíc pápež František 11. júna tohto roku.

Modlime sa za nového biskupa,aby skrze jeho biskupskú činnosť bolo mnoho duší privedených na cestu k Bohu.