Dnešným dňom sme slávnostne otvorili už v poradí 25. rok školský rok našej cirkevnej školy. Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte, ktorú celebroval vdp. Š Albičuk za pomoci svojich pánov kaplánov, sme prosili o silu a pomoc pre tento školský rok.