Nakoľko tento rok končí riadne funkčné obdobie rady školy CSŠ vo Vranove nad Topľou a na základe poverenia ABŠÚ Košice, do 15. októbra 2016 musia na našej škole prebehnúť voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov školy a žiakov príslušných ročníkov SŠ.

Samotnú realizáciu a priebeh volieb nových členov budú koordinovať súčasní členovia. O priebehu ako aj konkrétnych termínoch volieb budeme priebežne informovať.