sport2016

Naša škola žije pohybom a to z niekoľkých dôvodov. Naplánovali sme si množstvo športových, súťažných aj pohybových aktivít a pomaličky ich napĺňame.

Už 26.9 sa začne Školská futbalová miniliga 1.kolom mladšími žiakmi, a  27.9 pokračuje Futbalová miniliga staršími žiakmi.

Vo štvrtok 28.9. sa družstvo chlapcov „Kvartičky“ vyberie zmerať si sily vo futbale na Strednú odbornú školu drevársku vo Vranove na Topľou.

V piatok 29.9. organizuje Gymnázium vo Vranove súťaž v Cezpoľnom behu pre rôzne kategórie dievčat a chlapcov. Keďže sme po minulé roky dosiahli v tejto súťaži pekné umiestnenia, ideme si aj tento rok vyskúšať družstvami dievčat a chlapcov vytrvalostný beh na 3km.

Na budúci týždeň sa pripravuje škola na Účelové cvičenie pre ochranu života a zdravia.  V pondelok teoretickou a v utorok praktickou časťou, aj s presunom do prírody, spojeným s plnením rôznych úloh.

Turistický kurz je branno – športová aktivita, ktorej sa zúčastňujú starší študenti nášho gymnázia v krásnej prírode Vysokých Tatier. Už 5.10. odchádzajú žiaci II.AG a Sexty na 3 dni spoznávať naše veľhory v tomto krásnom ročnom období. Počas kurzu si pár kilometrov našliapu, niečo nové uvidia a ešte viac informácií sa dozvedia. Kurz je zameraný na pohybovú, ale aj teoretickú časť. V jednej z teoretických oblastí nás bude informovať o práci horských záchranárov a o poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti vo vysokohorskom teréne, zástupca horskej služby zo strediska v Starom Smokovci.

Nemusíte sa obávať, že sa po týchto dvoch týždňoch prestaneme zaujímať o šport. V každom mesiaci prebiehajúceho školského roka máme na škole pripravené rôzne súťažné podujatia a zaujímavé športové kurzy.

Iba pre „ochutnávku“ spomeniem v novembri Korčuliarsky kurz pre Terciu a počas zimy ešte tri lyžiarske kurzy. Pomedzito stihneme na škole Volejbalový turnaj starších žiakov, 2.kolo Školskej futbalovej  miniligy, neskôr Florbalový turnaj a ešte….nechajte sa prekvapiť.

V zdravom tele, zdravý duch je myšlienka, ktorá má korene v samotnej kolíske života. Už dávno je vedecky dokázané, že pri cvičení sa vyplavujú hormóny šťastia – endorfíny. Aj preto sa pravidelne cvičiaci ľudia cítia omnoho lepšie, ako tí, ktorí sa svojmu telu venujú iba sporadicky. Už starí Gréci hovorili, že pohyb je liek takmer na všetko. Pohyb je dobrý pre telo aj pre dušu.

Položili ste si už niekedy otázku, koľko sa denne potrebujú hýbať deti, mládež, dospelí, aby si udržali zdravie, primeranú kondíciu aj správnu váhu? O tejto téme je celý rad vedeckých článkov a aj množstvo odporúčaní. My však na škole jednoznačne žije pohybom. Veď keď sa postavíte na školskú chodbu počas prestávky, sú to desiatky nôh a nachodené kilometre z jednej budovy na druhú, či z učebne do učebne. Tento pohyb však nemôžeme počítať medzi zdraviu prospešný.  Ten na telesnej a športovej výchove veríme že áno.