Novou členkou Rady školy, ktorá bude zastupovať všetkých  žiakov sa  vo voľbách 27. septembra. 2016 stala študentka  triedy II. AG,

Lukrécia LECÁKOVÁ.

Srdečne blahoželáme.