Včera počas odpustovej slávnosti našej školy sme sa dozvedeli smutnú správu, že Boh k sebe do večnosti povolal nášho rodáka, pátra Františka Bartolomeja Urigu, OFM.

uriga

P. František zosnul po ťažkej chorobe v deň slávnosti svojho patróna po 22 rokoch kňazskej služby.

Ktorí ste ho poznali, spomeňte si naňho v modlitbách.