Tento týždeň sa na našej škole uskutoční rodičovské združenie a to v nasledujúcich termínoch a časoch:

12. október (streda) – rodičovské združenie na 1. stupni CZŠ na Bernolákovej ulici č. 92 – začiatok: 16. hodina;

13. október (štvrtok) – rodičovské združenie na 2. stupni CZŠ a GFA v budove na RO  – začiatok: 16. hodina;

Rodičovské združenie začne celoškolským stretnutím, po ktorom budú nasledovať triedne stretnutia s vyučujucími daných tried.

Súčasťou obidvoch rodičovských stretnutí bude aj voľba nových členov Rady školy za rodičov týchto organizačných zložiek CSŠ. Voľba sa uskutoční z dôvodu skončenia funkčného obdobia súčasnej Rady školy.