Dňa 13.10.2016 sa uskutoční na našej škole v budove RO aktivita projektu Renovabis „Fyzika-chémia u nás doma“. Je to interaktívna výstava pre žiakov, rodičov aj širokú verejnosť v našej novej učebni fyziky a chémie.