V piatok 21.10.2016 nadíde znova čas spoločnej modlitby, adorácie v priestoroch našej školy. Prvá školská adorácia v tomto šk.roku 2016/17  začne o 14.00h a ste na ňu všetci srdečne pozvaní. Adorácii bude predsedať náš nový pán kaplán vdp. Matthias Gočík.