V utorok 18.10.2016 o 9:00h sa uskutočňuje tradičná každoročná celosvetová aktivita „Milión detí sa modlí sv.ruženec“ s úmyslom vymodliť mier na celom svete. Aj my sa aktívne zapojíme do tejto aktivity prerušením vyučovania a modlitbou sv.ruženca. Budú sa modliť všetci žiaci našej školy po 1.vyučovacej hodine na hlavnej chodbe.