V rámci projektu „25 osobností CSŠ“ sme na pôde našej školy privítali jedného z našich prvých absolventov – p. Františka Ivanka spolu s jeho manželkou.

Na besede so žiakmi III.AG sa rozprávali nielen o živote a práci v zahraničí, ale aj možnostiach štúdia na VŠ.