S blížiacim sa sviatkom Všetkých svätých sa upravuje aj vyučovanie na našej škole.

Vo štvrtok 27.10.2016 budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu účasti učiteľov na MZ a PK v Košiciach

V piatok 28.10.2016  a pondelok 31.10.2016 sú jesenné prázdniny.

Školské vyučovanie sa znovu začne v stredu 2.11.2016 podľa platného rozvrhu hodín.