V stredu 26.októbra sa v MsDK  vo Vranove nad Topľou uskutočnilo stretnutie všetkých prváčikov na území nášho mesta s pánom primátorom. Nechýbali sme tam aj my. V úvode programu nás čakalo stretnutie s rozprávkou Soľ nad zlato, po ktorej nasledovalo podanie si ruky s pánom primátorom, ktorý odovzdal každému prvákovi malý darček a zaželal veľa jednotiek v žiackej knižke.  Na záver nasledovala spoločná fotka s Vrankom Dankom.

Budeme sa snažiť, aby sme tento šk. rok zvládli na jednotku.

 

1.A trieda