Na vedomie sa dáva, že sa bude hrať

„Turnaj v stolnom tenise“ – formou stolnotenisového kolotoča.

Turnaj sa odohrá 15.novembra 2016 (utorok) od 13,40 hod.

Mladšie ročníky budú hrať na samostatných 3 stoloch.

Staršie ročníky budú mať vyčlenený 1 stôl.

Na každom stole sa bude hrať v samostatnom kolotoči

a 4 najlepší si zahrajú o 1 miesto.

Víťaz postúpi do užšieho finále o Majstra školy.

Na každý stôl sa bude potrebné zapísať pri telocvični.

Počet miest pri každom stole, je iba 12 hráčov!!!

Malú odmenu dostane každý účastník, medaile všetci finalisti !!!

Bližšie info u telocvikárov…