Od stredy 9.11.2016 sa mohli záujemcovia o súťaž v Stolnom tenise zapisovať na súpisky k jednotlivým stolnotenisovým stolom. Dnes sa účastníci od 13,30 hod pripravovali individuálne samostatným tréningom v telocvični školy. Samotné zahájenie súťaže bolo o 14,00 hod. Do súťaže sa celkom zapísalo 22 žiakov oboch stupňov našej školy.

Súťaž bola zaujímavá a mala prekvapivý priebeh s množstvom krásnych stolnotenisových setov a hŕstkou povzbudzujúcich divákov. Prekvapeniu nebolo konca, keď sa do užšieho finále v Stolnotenisovom kolotoči dostali aj žiaci mladších ročníkov. Od tried V.A až po Kvartu sa bojovalo o každú loptičku. Verte či nie, nikto nikomu nič nedal len tak. U starších ročníkov od I.AG až po III.AG so Sextou, to bol zas súboj, ako o život. Niektorým skúseným stolným tenisom to išlo ako profíkom, no aj na nich sa postupne doťahovali jednotlivý hráči, ktorý s podobným turnajom nemajú skúsenosti.

Umiestnenie bolo nasledovné:

Za mladších žiakov sa Majstrom školy v stolnom tenise stal Kasanický Martin zo Sekundy. Na 2.mieste napokon skončil prekvapivo Dulovec Matej z Prímy, 3.miesto vybojoval Varichaj Šimon z Tercie a nepopulárne 4. miesto obsadil vždy usmiaty Demčák Matej z Prímy.

V skupine Starších žiakov sa Majstrom školy v stolnom tenise stal Kos Peter z I.AG. Na 2.mieste sa umiestnil Soták Sebastián, 3.miesto získal Čech Sebastián z I.AG a pred stupňami víťazov na 4. mieste skončil Polák Ján z I.AG.

 Sladká odmena  bola pripravené pre každého účastníka, ktorý neváhal a zapojil sa do súťaže. Pre popredné miesta boli pripravené vecné dary v podobe diplomov za umiestnenie, medaile, kyslé aj sladké cukríky a čokoládové potešenie pre samotných víťazov. Za Odmeny samozrejme v mene telocvikárov a súťažiacich  ďakujeme Rodičovskému združeniu našej školy. Vyhlásením výsledkov a odovzdaním odmien za umiestnenie sa o 15,30 hod. celá súťaž ukončila.

Veríme, že každý kto sa zapojil do súťaže, si odniesol nové skúsenosti, dobrý pocit z hry a pekne strávený čas naplnený súťaživosťou a športom.

Vo fotogalérii tejto stránky, nájdete aj priebežne zaznamenávaný celý priebeh Stolnotenisového turnaja.