Školský volejbalový turnaj žiakov našej školy sa konal už 7.rok. Vždy sa na turnaji zúčastňujú všetky triedy II.stupňa gymnázia sv. Františka našej školy. Od minulého školského  roka sa však turnaj hrá o Pohár riaditeľa školy, ktorý je putovným pohárom so záznamom tried, ktoré ho získali.

Na palubovke sa hrali krásne volejbalové výmeny a napínavé duely jednotlivých tried.

Výsledky turnaja boli nasledovné:

  1. miesto trieda Sexta
  2. miesto trieda III.AG
  3. miesto trieda II.AG
  4. miesto trieda I.AG

20161208_110625 20161208_110626 20161208_110629 20161208_110710 20161208_110711 20161208_110714 20161208_110721 20161208_110731 20161208_1107350 20161208_110735 20161208_110740 20161208_110955 20161208_110958 20161208_111000 20161208_111010 20161208_111012