Dňa 8. decembra  sa na pôde Cirkevnej spojenej školy v Humenom, konala súťaž A SLOVO BOLO U BOHA, v prednese kresťanskej poézie a prózy.

Výsledky žiakov našej školy:

D. Šandorová –  III. AG – poézia 2. miesto

K. Krajňáková – prima – próza 2. miesto

K. Gazdová- Tercia  – próza 1. miesto

K. Halasová – Tercia – poézia 1. miesto.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.    1. miesta postupujú do celoslovenského kola súťaže.